Grant dla M&S Sięka w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Wyróżniony

Grant dla M&S Sięka w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Gabinet stomatologiczny M&S Sięka w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”.

Gabinet stomatologiczny M&S Sięka uczestniczy w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”. Otrzymał grant w postaci dofinansowania z Unii Europejskiej. Przyznano go dla 2 firm: Monika Pabiś-Sięka oraz Sebastian Sięka.