HeaderIcon

Stomatologia zachowawcza Nowoczesne gabinety w zakopanem

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza to główny dział stomatologii, w ramach którego wykonuje się przede wszystkim zabiegi mające na cel leczenie próchnicy zębów, oraz odtworzenie utraconych struktur zęba za pomocą materiałów światło-utwardzalnych.

A czym tak właściwie jest próchnica?

Próchnica to zjawisko powszechnie występujące, z którym niemal każdy miał do czynienia. Zaczyna się zwykle od małej plamki próchnicowej, o kredowym zabarwieniu, która to zaczyna się powiększać i sprawia, że powierzchnia zęba jest coraz bardziej chropowata. Z upływem czasu plamka staje się ciemniejsza większa.

Wraz z postępem procesu próchnicowego, zostaje zaatakowana zębina, czyli warstwa leżąca poniżej. Kolejnym etapem toczącego się procesu jest zmiękczenie zębiny, postępująca zmiana wielkości ubytku, wzmożona reakcja zęba na bodźce np. zimne powietrze, słodkie pokarmy. Dochodzi do zapalenia miazgi, które na tym etapie można jeszcze odwrócić. Jeśli ząb nie jest poddany leczeniu, prowadzi to do zapalenia nieodwracalnego miazgi, która obumiera, a toksyny bakteryjne przechodzą przez wierzchołek zęba i atakują kość otaczającą korzeń. Skutkiem czego jest zapalenie tkanek około wierzchołkowych.

Miejscami szczególnie sprzyjającymi powstawaniu próchnicy są:

  • szczeliny i zagłębienia,
  • powierzchnie wargowe i policzkowe w okolicy szyjki zęba-powierzchnie styczne zębów,
  • miejsca trudne do oczyszczenia, zęby zrotowane i przemieszczone.

Jak leczyć?

Leczenie próchnicy zębów, w dużej mierze zależy od stadium jej rozwoju. Na etapie początkowym, kiedy w szkliwie występuje tylko plama próchnicowa, podejmuje się próbę jej remineralizacji. Polega ona na kilkakrotnym, miejscowym stosowaniu preparatów zawierających związki fluoru, przy równoczesnym zwróceniu uwagi na higienę jamy ustnej oraz stosowanie odpowiedniej diety.

Kiedy w tkankach twardych pojawi się już ubytek, stosuje się leczenie objawowe, które sprowadza się do całkowitego usunięcia zainfekowanej zębiny, odpowiedniego ukształtowania ubytku i zastąpieniu brakujących tkanek materiałami odbudowującymi.

Warunkiem uzyskania jak najlepszego efektu leczenia próchnicy jest staranne i precyzyjne usunięcie warstwy próchnicowej. Podczas wykonywania zabiegu, pacjent otrzymuje odpowiednie dla siebie znieczulenie, które niweluje ból oraz wszelki dyskomfort.